!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Uchwała Nr 5/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Brzeźnicy z dnia 03 listopada 2010 roku.

Uchwała Nr 5/2010

============================

Gminnej Komisji Wyborczej w Brzeźnicy

z dnia  03 listopada 2010  roku

w sprawie :

powołania na terenie Gminy Brzeźnica obwodowych komisji wyborczych celem przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja

wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw   (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 159 poz. 1547 ze zmianami)

GMINNA KOMISJA WYBORCZA

u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Powołać na terenie Gminy Brzeźnica obwodowe komisje wyborcze celem przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.

§ 2

Ustalić następujące składy osobowe obwodowych komisji wyborczych, o których mowa w  § 1 niniejszego  zarządzenia :

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 w BRZEŹNICY

Lp.

Nazwisko i imię

Nazwa komitetu wyborczego zgłaszającego kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej

1.

BAŁAZY Marta

KW Sojuszu Lewicy Demokratycznej

2.

GACEK Anna

KW Prawo i Sprawiedliwość

3.

GRZESIAK Jadwiga

KWW Wspólny Dom

4.

KAMISIŃSKA Katarzyna

KW  „Wspólna Małopolska Marka Nawary”

5.

KOSEK Marek

KWW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ

6.

KUROWSKA Beata

KW Wyborców Gminy Brzeźnica 2010

7.

LENART Zuzanna

KW Wspólna Gmina Brzeźnica

8.

WOŹNICZKA Anna

KWW Lepsza Przyszłość

9.

LANG Anna

wskazana przez Wójta Gminy Brzeźnica 

2. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2 w MARCYPORĘBIE

Lp.

Nazwisko i imię

Nazwa komitetu wyborczego zgłaszającego kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej

1.

ADAMIK Marek

KW Prawo i Sprawiedliwość

2.

BARAN Anna

KWW Lepsza Przyszłość

3.

CZUBAJ Sylwia

KW  Platforma Obywatelska RP

4.

GONCIARCZYK Bronisława

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

5.

KUTERMAK Katarzyna

KW Wspólna Gmina Brzeźnica

6.

WOJTAS Urszula

KW  Sojuszu Lewicy Demokratycznej

7.

ZAJĄC Maria

KWW Wspólny Dom

8.

ZYBEK Iwona

KW  „Wspólna Małopolska Marka Nawary”

9.

KORUS  Krystyna

wskazana przez Wójta Gminy Brzeźnica

 

3. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA   NR 3  w TŁUCZANI

Lp.

Nazwisko i imię

Nazwa komitetu wyborczego zgłaszającego kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej

1.

JAKÓBIK Maciej

KW  Platforma Obywatelska RP

2.

KOZIOŁ Lucyna

KWW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ

3.

KRZYKAWSKA Justyna

KWW Lepsza Przyszłość

4.

MAJ Dominika

KWW Wspólny Dom

5.

MŁYNEK Janina

KW Prawo i Sprawiedliwość

6.

SOWA Paulina

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

7.

ŚWIĄTEK Mariusz

KW  „Wspólna Małopolska Marka Nawary”

8.

WARMUZ Tadeusz

KW  Sojuszu Lewicy Demokratycznej

9.

ŻUKOWSKI Mateusz

wskazana przez Wójta Gminy Brzeźnica

 

 


4. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA   NR 4  w PASZKÓWCE

Lp.

Nazwisko i imię

Nazwa komitetu wyborczego zgłaszającego kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej

1.

PAWŁOWSKI Krzysztof

KW  Platforma Obywatelska RP

2.

MOREK Katarzyna

KWW Wspólny Dom

3.

MŁYNEK Justyna

KW Prawo i Sprawiedliwość

4.

BOBULA Stanisław

KW  „Wspólna Małopolska Marka Nawary”

5.

BOGACZ Maria

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

6.

PAWLIK Natalia

KW Wspólna Gmina Brzeźnica

7.

GALOS Zofia

KWW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ

8.

SŁANIA Karolina

KWW Lepsza Przyszłość

9.

DUTKA  Barbara

wskazana przez Wójta Gminy Brzeźnica

 

 

5. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA   NR 5  w ŁĄCZANACH

Lp.

Nazwisko i imię

Nazwa komitetu wyborczego zgłaszającego kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej

1.

CHLEBICKI Paweł

KW  „Wspólna Małopolska Marka Nawary”

2.

GOMÓLAK Barbara

KW  Sojuszu Lewicy Demokratycznej

3.

KAWA Dorota

KW  Platforma Obywatelska RP

4.

WAWRO Joanna

KWW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ

5.

ORGAL Franciszek

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

6.

SZYMAŃSKA Joanna

KWW Lepsza Przyszłość

7.

ŚLIZ Anna

KW Wspólna Gmina Brzeźnica

8.

CHMIELOWSKA Beata

wskazana przez Wójta Gminy Brzeźnica

 


6. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA  NR 6  w SOSNOWICACH

Lp.

Nazwisko i imię

Nazwa komitetu wyborczego zgłaszającego kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej

1.

BROŻEK Renata

KW  Sojuszu Lewicy Demokratycznej

2.

STEFAN Michał

KW  Platforma Obywatelska RP

3.

WĘDZICHA Agnieszka

KWW Wspólny Dom

4.

WADOWSKI Paweł

KW Prawo i Sprawiedliwość

5.

GACEK Marcelina

KW  „Wspólna Małopolska Marka Nawary”

6.

BROŻEK Barbara

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

7.

CHLEBICKA Renata

KWW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ

8.

SMAGŁO Wojciech

KWW Lepsza Przyszłość

9.

NICIEWICZ  Małgorzata

wskazana przez Wójta Gminy Brzeźnica

7. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA  NR 7
w CRZĄSTOWICACH

Lp.

Nazwisko i imię

Nazwa komitetu wyborczego zgłaszającego kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej

1.

SZLAG Magdalena

KW  Sojuszu Lewicy Demokratycznej

2.

MOMOT Katarzyna

KW Nowoczesna Gmina Brzeźnica

3.

RADWAN Bożena

KW  Platforma Obywatelska RP

4.

SZYDŁOWSKA Gabriela

KWW Wspólny Dom

5.

WAWRO Magdalena

KW Prawo i Sprawiedliwość

6.

JEŻAK Anna

KW  „Wspólna Małopolska Marka Nawary”

7.

MĄDRY Maria

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

8.

KORNAŚ Kinga

KWW Lepsza Przyszłość

9.

GAJOS Renata

wskazana przez Wójta Gminy Brzeźnica

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Brzeźnicy

(-) Grzegorz Młynek

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170