Przyjęcia interesantów

 

Wójt Gminy Brzeźnica przyjmuje mieszkańców gminy w sprawach skarg i wniosków w środy od godziny 12.00 do 17.00.