!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

INFORMACJA O PLAKATACH

INFORMACJA

WÓJTA GMINY BRZEŹNICA

z dnia 12 maja 2010 roku

 

Zgodnie z art. 78 b ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Reczypospolitej Polskiej (tekst jednolityDz.U. z 2000 roku Nr 47 poz. 544 ze zmianami) wyznaczam miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

  1. Tablce ogłoszeń w sołectwach :

- Brzeźnica,

- Brzezinka,

- Bachorowice,

- Bęczyn,

- Chrząstowice,

- Kopytówka,

- Kossowa,

- Łączany,

- Marcyporęba,

- Nowe Dwory,

- Paszkówka,

- Sosnowice,

- Tłuczań,

- Wyźrał

2. Tablica ogłoszeń przed Urzędem Gminy w Brzeźnicy.

 

Wójt Gminy Brzeźnica

Bogusław Antos

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170