!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

MASZ WPŁYW - Liczy się wiek, nie wygląd

LOGO 1 W tym roku ruszyła ogólnopolska kampania społeczna adresowana do sprzedawców napojów alkoholowych nt. zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia - „MASZ WPŁYW”.

 

 

 

 

 

Na zlecenie PARPA, w ramach Narodowego Programu Zdrowia, kampanię realizuje Stowarzyszenie DIAKONIA Ruchu Światło - Życie, które przygotowało pakiet materiałów edukacyjnych „Liczy się wiek, nie wygląd” dla sprzedawców (plakaty, naklejki, ulotki). Gmina Brzeźnica z zainteresowaniem przyjęła propozycję rozpropagowania przygotowanych materiałów na swoim terenie.

Lokalnymi Ambasadorami akcji na naszym terenie została Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Posterunek Policji w Brzeźnicy.

Materiały dotyczące Kampanii rozwiezione zostały do wszystkich przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych przez dzielnicowych.

LOGO 2

W związku z uczestnictwem w w/w kampanii edukacyjno-informacyjnej sprzedawcy otrzymali pakiety materiałów edukacyjnych. Każdy z nich zawierał:

  • plakat do wywieszenia w sklepie, który przypomina o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz konieczności weryfikacji wieku młodych klientów poprzez sprawdzanie dowodów osobistych;

PLAKAT

  • naklejkę dla sprzedawcy do umieszczenia przy kasie, która przypomina o konieczności sprawdzenia dokumentu potwierdzającego wiek osób młodo wyglądających;
  • naklejkę przeznaczoną do wyeksponowania blisko kasy, ale od strony kupującego przypominająca o obowiązku ukazania dowodu osobistego przy zakupie alkoholu
  • ulotkę edukacyjną dla sprzedawcy z podstawowymi treściami edukacyjnymi, przypominającymi o wieku i informującym o konsekwencjach związanych ze sprzedażą alkoholu osobom nieletnim.
NAKLEJKA NAKLEJKA 2

 

Oprócz dystrybucji materiałów w ramach akcji prowadzona jest także kampania medialna z wykorzystaniem spotu filmowego, której celem było zwrócenie uwagi na problem sprzedaży alkoholu nieletnim i zachęcenie świadków tych sytuacji do reagowania.

 

Jeżeli uważasz, że warto wspierać młodych ludzi w dokonywani przez nich mądrych wyborów DOŁĄCZ do sprzedawców, którzy nie sprzedają alkoholu nieletnim i pomóż zachęcić do tego innych handlowców

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170