!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

ZAPROSZENIE

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzeźnica
na lata 2016-2022

 

 

Szanowni Państwo,

Na podstawie Obwieszczenia Wójt Gminy Brzeźnicaz dnia 03 marca 2017 roku informujemy o terminie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzeźnica na lata 2016-2022.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym oraz zgłaszania uwag do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzeźnica na lata 2016-2022.

 

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

•             mieszkańcy Gminy Brzeźnica,

•             mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczysty nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;

•             podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy Brzeźnica działalność gospodarczą;

•             podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy Brzeźnica działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

•             jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

•             organy władzy publicznej;

•             inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Konsultacje odbędą się w dniu 5 i 11 kwietnia 2017 roku w formie warsztatu które rozpocznie się o godzinie 15:00 w Galerii Polsko – Słowackiej w Brzeźnicy
ul. Krakowska  109.

 

Podczas spotkania omówione zostaną założenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzeźnica na lata 2016-2022 oraz zapisanych w nim przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Spotkanie ma na celu zwiększenie udziału interesariuszy w przygotowaniu i realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji, Projekt uchwały, Formularz do zbierania uwag do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzeźnica na lata 2016-2022 są dostępne od dnia 13.03.2017 r. na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Gminy Brzeźnica – www.brzeznica.pl.pl (zakładka "Gminny Program Rewitalizacji") oraz w pokoju nr 34 w Urzędzie Gminy Brzeźnica, w godzinach pracy Urzędu.

 

Zachęcamy do udziału w konsultacjach

 

UNIA PT

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170