!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

X nabór wniosków o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej

ZAR 1-1

 

Operator Dotacji - Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o. o. ogłasza X nabór wniosków o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, nr umowy UPR/SPPW/1.1/KIK/14.

 

1. Alokacja finansowa i wielkości dotacji:

Kwota dostępna w ramach X naboru na rozwój działalności gospodarczej wynosi w CHF 575 000,00.

Maksymalny poziom dofinansowania 60%.

Minimalna kwota dotacji w PLN: 30 000,00 zł, maksymalna kwota dotacji w PLN: 200 000,00 zł

2. Miejsce i termin składania wniosków w ramach X naboru:

Wnioski o dotację w wersji papierowej i elektronicznej wraz z załącznikami należy wysłać listem poleconym, pocztą kurierską lub składać osobiście w zaklejonej kopercie zawierającej:

• pełną nazwę i adres Wnioskodawcy,

• nazwę i adres Operatora Dotacji, tj.:

Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o. o.

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

32 -640 Zator

• informację o naborze którego wniosek dotyczy, tj.: X nabór Wniosków o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość…

Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres niż powyżej zostaną odrzucone.

Wnioski o dotacje wraz z załącznikami muszą być przygotowane zgodnie z Wytycznymi dla ubiegających się o dotację na rozwój działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14: „Dolina Karpia – szansa na przyszłość…”

Nabór wniosków trwa od 16 lipca 2015 r. do 07 września 2015 r. do godz. 15:30.

3. Uprawnieni wnioskodawcy:

• mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

• przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub oddział na dzień składania wniosku, na terenie Gmin biorących udział w Projekcie

4. Cel działań niniejszego naboru:

Wzrost konkurencyjności podmiotów gospodarczych na obszarach rolniczych w szczególności związanej z wykorzystaniem potencjału turystycznego i gospodarczego regionu, w tym pozarolniczej działalności gospodarczej.

5. Wszystkie dokumenty znajdują się na stronie internetowej: www.caz.zator.pl

6. Szczegółowych informacji dotyczące naboru udziela Operator Dotacji - Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32 – 640 Zator, tel. 33 8412 215, wew. 43, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

ZAR 2

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170