!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Zapytanie Ofertowe - kurs zawodowy fliziarz

Czas_Na_Aktywnosc_2012

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

PS.271.1.17.14
Brzeźnica, data 17.07.2014 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE


Zgodnie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ) z późn. zm. oraz na podstawie Zarządzenia Nr 2/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy z dnia 01 czerwca 2011 w sprawie : wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy , zwracamy się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny

 

KURSU ZAWODOWEGO: fliziarz posadzkarz

 

Tematyka zajęć:

 

temat

Liczba godzin

  

ogółem

W tym zajęć           praktycznych

Organizacja i BHP przy pracach posadzkarskich

3

0

Materiałoznawstwo

5

5

Dokumentacja techniczna

6

6

Charakterystyka posadzek

3

3

Wykonywanie posadzek z płytek ceramicznych(flizowanie , fugowanie, montaż listw wykończeniowych )   na powierzchni około 10m2

przez 1 uczestnika szkolenia

43

43

RAZEM:

60

57

 

UWAGA:

Ograniczenie dla jednego uczestnika kursu koszt materiałów zużywalnych na potrzeby szkolenia praktycznego nie więcej niż 900 zł

  1. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, 34-114 Brzeźnica ,

ul. Krakowska 111         NIP: 551-20-63-259

  1. Przedmiot zamówienia:

Kurs zawodowy : Fliziarz -posadzkarz dla 6 Uczestników Projektu PAL – 60 godzin.

Zamówienie będzie realizowane w Brzeźnicy (salę zapewnia GOPS, materiały do zajęć praktycznych wykonawca) zgodnie z harmonogramem szkoleń od 1 sierpnia 2014r. do 31 sierpnia 2014r. Przewidywane fakturowanie po zakończeniu szkolenia na podstawie ewidencji /dziennik zajęć, listy obecności/.

Projekt realizowany w ramach projektu systemowego " Czas na aktywność w Gminie Brzeźnica - jesteśmy aktywni" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Termin realizacji zamówienia:   do 31 sierpnia 2014 r.

4. Kryteria oceny ofert przy spełnieniu innych istotnych warunków zamówienia.
Cena 100 %

5. Inne istotne warunki zamówienia.

  1. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ( załącznik nr 1 ) wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 2)

7. Miejsce i termin złożenia oferty.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ., poczty lub też dostarczona osobiście na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy do godz.12.00   w dniu 23.07.2014r.

 

Sprawę prowadzi:
Maria Kowalczyk
tel. 33 8792 029 wew. 14

 

Załączniki do pobrania:

1. Załącznik nr 1 pobierz
2. Załącznik nr 2 pobierz
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170