!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Podpisanie Umowy - Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 330754-2013 z dnia 2013-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnica
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowicach. Zakres prac : Wymiana pokrycia dachowego Rozbiórka : pokrycia dachu z blachy, rynien i rur spustowych,...
Termin składania ofert: 2013-08-30

 

Brzeźnica: Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowicach.
Numer ogłoszenia: 191451 - 2013; data zamieszczenia: 19.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 330754 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, , 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, faks 033 879 20 92.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowicach..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowicach. Zakres prac : Wymiana pokrycia dachowego Rozbiórka : pokrycia dachu z blachy, rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich Rozbiórka i ponowny montaż izolacji cieplnej - 10cm. Pokrycia dachu blachą powlekaną trapezową T-35 grubości 0,50mm. Przybicie deski czołowej, obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Montaż rynien i rur spustowych systemowych. Wymiana bram garażowych na bramy segmentowe z drzwiami przejściowymi. Wymiana stolarki okiennej Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno - rozwieralne z PCV, szyby zespolone u=0,70 W/m2K, profile 6-komorowe, okucia obwiedniowe kolor biały. Montaż w oknach nawiewników higrosterowalnych. Parapety wewnętrzne komorowe z PCV. Ocieplenie ścian zewnętrznych Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, gzymsów z blachy. Rozbiórka gzymsów żelbetowych. Wymiana skrzynki gazowej na elewacji budynku. Dwukrotne malowanie farbą olejną krat stalowych. Wymiana oprawy zewnętrznej na Halogen Led z czujnikiem ruchu i zmierzchu. Zamocowanie listwy cokołowej. Cokół - docieplenie ścian płytami styropianowymi frezowanymi EPS200-036 grub 10 cm z wyprawą elewacyjną z tynku mozaikowego grub. 2mm Docieplenie ścian płytami styropianowymi frezowanymi EPS70-040 grub. 10cm z wyprawą elewacyjną z tynku akrylowego grub. 2 mm. Wyprawa elewacyjna z tynku akrylowego gr. 2 mm Malowanie elewacji farbą akrylową Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej gr. 1 mm Ocieplenie drzwi stalowych styrodurem XPS gr. 6 cm wraz z obiciem obustronnym blachą powlekaną. Opaska szer. 0,50 m z płyt betonowych. Instalacja odgromowa Instalacja odgromowa na dachu i ścianach Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych Instalacja c.o. Demontaż rurociągów stalowych, grzejników Montaż rurociągów ze stali węglowej ocynkowane Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, zaworów, głowic, odpowietrzników, termometry z gniazdem termicznym Wymiana zlewozmywaka blaszanego na stół z basenem dwukomorowym.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.00.00-6, 45.32.10.00-3, 45.45.30.00-7, 45.42.10.00-4, 45.33.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Usługowo Remontowo Budowlana, Łączany, 34-115 Ryczów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 179589,25 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 206127,73
  • Oferta z najniższą ceną: 206127,73 / Oferta z najwyższą ceną: 355578,60
  • Waluta: PLN.

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170