!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Informacja - VI publiczny przetarg ustny nieograniczony

house

Wójt Gminy Brzeźnica informuje, że w dniu 21 marca 2018 roku o godz. 1000, 1030 i o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem NR.OR.OSE.0050.220.2017 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 05 lipca 2017 r w składzie:

 

Mirosława ZYBEK

- Przewodniczący Komisji

Aneta JANICKA

- Z-ca Przewodniczącego Komisji

Elżbieta CAŁUS

- Członek Komisji

Agnieszka KUTERMAK

- Członek Komisji

Urszula KĄDZIOŁA

- Członek Komisji

 

przeprowadziła VI publiczny przetarg ustny nieograniczony, którego przedmiotem sprzedaży były m.in. działki budowlane o numerach geodezyjnych: 941/2 o pow.0,1312 ha i 941/6 o pow. 0,0995 ha, obręb Paszkówka położone w Gminie Brzeźnica dla których urządzono Księgę Wieczystą KW KR1W/00048580/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach.

Na konto Urzędu Gminy Brzeźnica do dnia 12.03.2018 r tj. w terminie określonym w ogłoszeniu o VI nieograniczonym przetargu ustnym wpłynęły wadia w wysokości:

dla działki: 941/2 w wysokości : 4 400,00 zł,

dla działki: 941/6 w wysokości : 3 400,00 zł,

dla działki: 941/7 w wysokości : 4 300,00 zł.

Cenę wywoławczą nieruchomości ustalono w wysokości: dla działki: 941/2 – 44 350,00 zł,

Cenę wywoławczą nieruchomości ustalono w wysokości dla działki : 941/6 – 33 800,00 zł,

Cenę wywoławczą nieruchomości ustalono w wysokości dla działki : 941/7 – 43 260,00 zł.

Mimo wpłaconego wadium w wysokości 4 300,00 zł, dla działki 941/7 oferent nie zaoferował postąpienia w wysokości 430,00 zł , zgodnie z ogłoszeniem o VI przetargu ustnym nieograniczonym z dnia 30 stycznia 2018r.

Do VI przetargu ustnego nieograniczonego na zakup nieruchomości, działki nr: 941/2, 941/6   przystąpił Pan Mateusz Gajda zam. Skawina, wobec powyższego przetarg na w/w działki budowlane zakończył się wynikiem pozytywnym , zaś dla działki 941/7 i 941/9 wynikiem negatywnym.

Wadium w wymaganej wysokości 4 300,00 dla działki 941/7, wpłynęło na konto organizatora przetargu lecz w wyniku braku postąpienia w wysokości : 4 300,00 zł, wynik VI przetargu zakończył się wynikiem negatywnym. Ponadto dla działki 941/9 wadium w wyznaczonym terminie nie zostało uiszczone na wskazane w ogłoszeniu konto.

Mając na uwadze powyższe zgodnie z art.40 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2016r poz. 2147 z późn.zm) VI publiczny nie ograniczony przetarg ustny dla działek 941/7 i 941/9 uważa się za zakończony z wynikiem negatywnym.

 

Oryginał pisma do pobrania >> pobierz

 

 

Brzeźnica, dnia: 23.03.2018 r.

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170