!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

house

 

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w III przetargu
ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej,
działki nr: 456/5 położonej w miejscowości Tłuczań.

 

Komisja Przetargowa powołana   Zarządzeniem   NR.OR.OSE.0050.220.2017 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 05 lipca 2017 r w składzie:

 

 Pani   mgr Mirosława     ZYBEK

- Przewodniczący Komisji

 Pani   mgr Urszula           KĄDZIOŁA

- Członek   Komisji

 Pani   mgr Agnieszka     KUTERMAK

- Członek   Komisji

 

w dniu 11 sierpnia 2017r, godz. 1100 po otrzymaniu  zgłoszenia z dnia 08.08.2017r do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym wyznaczonym na dzień 17 sierpnia 2017r, na zakup działki nr 456/5 położonej w Tłuczani zakwalifikowała do uczestnictwa w przetargu:

  1. Państwa Urszulę i Mariana Burkat

Zgodnie z treścią ogłoszenia Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 07 lipca 2017r o III przetargu ustnym ograniczonym ogłoszonym na dzień 17 sierpnia 2017r na godz 1100, Państwo Urszula i Marian Burkat w dniu 08.08.2017r złożyli w tut. Urzędzie pisemne oświadczenia wymagane w ogłoszeniu do uczestnictwa w przetargu.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostaje wywieszona w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica ul. Krakowska 109 na tablicy ogłoszeń I piętro i na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeźnica.

 

 Brzeźnica, dnia: 11.08.2017r.

mgr inż. Bogusław Antos

Wójt Gminy Brzeźnica

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170