!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Strażacy z terenu Gminy Brzeźnica podnoszą swoje kwalifikacje

KURS PP W czerwcu tego roku w budynku OSP Brzezinka dwudziestu sześciu strażaków z jednostek OSP Gminy Brzeźnica podniosło swoje kwalifikacje z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

 

 

 

 

Koszt kursu został w całości sfinansowany przez Wójta Gminy Brzeźnica. Został on przeprowadzony przez doświadczonych ratowników, na co dzień pracujących w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Szkolenie przeprowadzono na najwyższym poziomie, z użyciem nowoczesnego sprzętu szkoleniowego, przy wykorzystaniu zaawansowanych, pełnopostaciowych fantomów z komputerową analizą poprawności wykonywanych ćwiczeń. Weryfikacja wiedzy i nabytych umiejętności odbyła się w oparciu o egzamin składający się z części teoretycznej i praktycznej. Wszyscy uczestnicy kursu zdali egzamin z wynikiem pozytywnym. Każdy otrzymał zaświadczenie nadające tytuł ratownika.

Głównym celem kształcenia strażaków było przygotowanie ich do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Systematyczne podnoszenie kwalifikacji druhów jest bardzo ważnym elementem ich społecznej pracy dla zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz wszystkich osób odwiedzających Naszą Gminę.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170