!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Stypendyści z Gminy Brzeźnica nagrodzeni !!

WIAD STYPEDYSCI

W dniu 27 czerwca 2017 roku na sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy
odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy Brzeźnica VII kadencji.

 

Swoją obecnością licznie zaszczycili Radni, Sołtysi, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych, pracownicy urzędu. Głównym tematem porządku obrad obok stałych punktów było wręczenie listów gratulacyjnych i statuetek dla najzdolniejszych uczniów.

Aż 59 uczniów ze wszystkich szkół na terenie Gminy Brzeźnica otrzymało stypendium za wysokie wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2016/2017. Warunkiem otrzymania stypendium jest uzyskanie w szkole podstawowej średniej ocen co najmniej 5,20 z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, przyroda, historia, język obcy, w tym co najmniej jedną ocenę celującą i wzorową ocenę z zachowania oraz w przypadku gimnazjum średniej ocen z obowiązkowych przedmiotów co najmniej 5,15 oraz co najmniej jedną ocenę celującą z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, język obcy, informatyka i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

 

Poniżej tegoroczni stypendyści za osiągnięcie wysokich wyników w nauce w II semestrze roku szkolnego 2016/2017:

ZSP w Brzeźnicy - Szkoła Podstawowa - Kinga Żarczyńska, Kajetan Królikowski, Weronika Machaczka, Aleksandra Morek, Natalia Nicieja, Gabriela Ciapa, Amelia Cygan, Weronika Sieprawska, Natalia Orzechowska, Oliwia Pawłowska, Krzysztof Antos, Nina Curzydło, Hanna Lasak, Julia Mostowik, Mateusz Wawro

ZSP w Brzeźnicy – Gimnazjum - Przemysław Sikorski, Jan Sobol, Weronika Baran, Magdalena Korus, Olga Kowalska, Oliwia Rąpel, Gabriela Woźniczka, Tomasz Kapusta, Aleksandra Ignacyk, Emilia Lang, Kacper Jezierski, Dominika Żmuda, Julia Haja, Karolina Kapusta, Ewa Ożóg, Patrycja Pawłowska, Klaudia Kowalczyk, Błażej Danek

ZS w Łączanach – Szkoła Podstawowa - Karol Górka, Anna Prochownik, Adrian Uchacz, Magdalena Michalec, Maria Kaczor, Tomasz Mozgała

ZS w Łączanach – Gimnazjum - Gabriela Bernaś, Joanna Żurek, Karolina Harmata, Oliwia Wójcik, Wiktoria Wawro

ZSP w Tłuczani – Szkoła Podstawowa - Amelia Lewandowska

SP w Marcyporębie - Hubert Mularczyk, Wojciech Ochman, Anita Morek, Patrycja Jucha, Julia Medoń

SP w Paszkówce - Karolina Opalińska, Amelia Katanowska, Julia Bolek, Elżbieta Gonek, Anna Haja      

SP w Sosnowicach - Julia Dyrga, Karolina Zaleńska, Dominika Kucharczyk, Emilia Ostrowska

WIAD STYPEDYSCI 2

Ponadto 44 uczniów otrzymało stypendium za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Warunkiem otrzymania tego stypendium jest reprezentowanie szkoły oraz uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursie przedmiotowym/tematycznym organizowanym lub zatwierdzonym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, uzyskanie wysokiej lokaty (do 15 miejsca włącznie) w realizowanych przez szkołę projektach/konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich lub sektorowych oraz w przypadku osiągnięć artystycznych lub sportowych uzyskanie tytułu laureata międzynarodowego, krajowego lub wojewódzkiego lub uzyskanie od pierwszego do trzeciego miejsca w zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy na szczeblu co najmniej rejonu oraz miejsca od pierwszego do szóstego w zawodach organizowanych przez inne związki sportowe na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

Listy gratulacyjne dla tych uczniów wręczane były podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w każdej ze szkół.

 

Poniżej tegoroczni stypendyści za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe w roku szkolnym 2016/2017:

 

ZSP w Brzeźnicy - Szkoła Podstawowa - Hanna Lasak, Julia Mostowik, Nina Curzydło, Mateusz Wawro, Amelia Cygan

ZSP w Brzeźnicy – Gimnazjum - Julia Haja, Karolina Kapusta, Michalina Nicieja, Tomasz Wilczak, Paulina Grzesiak, Joanna Ciepły, Aleksandra Frydrych, Bartosz Gwóźdź, Edyta Bobak, Karol Kowalski, Dawid Żmuda, Błażej Danek, Jan Sobol, Emilia Lang, Wiktoria Pudłowska, Ewelina Warmuz, Damian Antos, Paulina Adamus, Jan Bańdo, Aleksandra Ignacyk

ZS w Łączanach – Szkoła Podstawowa - Emilia Książek

ZS w Łączanach – Gimnazjum - Paulina Pawlica

SP w Marcyporębie- Kamila Wiecheć, Marcelina Grzywa, Adam Bobula, Anita Morek

SP w Paszkówce - Anna Haja, Zuzanna Rzepecka, Filip Baran, Jędrzej Znaj, Michał Kozik, Łukasz Zawiła, Jan Lechowicz, Kacper Woźniczka, Hubert Kania, Jakub Marchewka, Kamil Tomasik

SP w Sosnowicach - Michał Dyrga, Paweł Machnik

20170629 121651

 

Stypendyści oprócz listów gratulacyjnych, statuetek otrzymają także nagrodę finansową.

Wójt Gminy Bogusław Antos pogratulował tegorocznym stypendystom, rodzicom i nauczycielom za osiągnięcie tak wysokich wyników w nauce. Podkreślił także, że samorząd gminy jest dumny z osiągnięć uczniów oraz na czas wakacji złożył wszystkim życzenia.

Oprócz stałych punktów obrad ważnym punktem porządku sesji było przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym. Jak zawsze, pozwoliło ono w sposób obrazowy a jednocześnie precyzyjny, zapoznać Radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości z bieżącymi sprawami inwestycyjnymi i społeczno-kulturalnymi dotyczącymi gminy. Wójt Gminy zwrócił szczególną uwagę na inwestycje jakie będą w najbliższym czasie wykonywane, m.in. budowa sali gimnastycznej w Marcyporębie, Sosnowicach oraz planowana w Tłuczani, przystosowanie pomieszczeń do żłobka, adaptacja pomieszczeń do przedszkola i utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych w Brzeźnicy, utworzenie dziennego domu dla Seniorów w Marcyporębie, budowa centrum medycznego w Brzeźnicy.

W kolejnych punktach porządku obrad Radni Gminy podjęli następujące uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użytkowania nieruchomości położonej w miejscowości Brzeźnica na okres 10 lat i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za przybycie oraz na czas wakacji złożyła wszystkim życzenia.

 

 galeriaGaleria Fotograficzna >> zobacz

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170