!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż nieruchomości gruntowej

house

Wójt Gminy Brzeźnica działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami
( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 2147 z późn. zm.) w wykonaniu Uchwały NR XXVIII/238/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29.08.2013 r w sprawie:

 


wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej podaje poniżej do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość niezabudowaną położoną w Brzeźnicy stanowiącą własność Gminy Brzeźnica, która została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Nr działki

Powierzchnia w m2

Numer Księgi

Wieczystej

Obręb, położenie

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości brutto w zł

348/105

1 677 m2

KR1W/00077828/0

Brzeźnica

 

 

Działka ozn. nr geod: 348/105, obręb Brzeźnica położona jest w „terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej symbol identyfikacyjny – 2.10MN1.

 

Działka ozn. nr geodezyjnym: 348/105 o powierzchni 0,1677 ha położona jest w miejscowości Brzeźnica w jej pośredniej części ok. 1,5 km od drogi krajowej nr 44 Zlokalizowana w otoczeniu gruntów zabudowanych. Od strony północnej i wschodniej znajdują się tereny rolne. Działka w kształcie wydłużonego prostokąta, teren płaski położony blisko kanału i rzeki Wisły. Od strony południowej zabudowa usługowo-produkcyjna, po stronie południowej znajduje się droga dojazdowa. W bliskiej odległości od działki przebiegają urządzenia infrastruktury technicznej: energia elektryczna, wodociąg i gaz przewodowy. Kształt działki foremny, bez ograniczeń w zagospodarowaniu.

 

 52 540,00
         

 

  1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 09 czerwca 2017 r do dnia 30 czerwca 2017 r włącznie, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brzeźnica.
  2. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej „Wiadomości Powiatowe” i na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeźnica www.brzeznica.pl
  3. Termin zgłoszenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tj. Dz. U. z 2016 poz.2147 z późn.zm /, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Termin upływa z dniem 21 lipca 2017 r.
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170