!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Będzie przebudowa skrzyżowania

DSC07787

Kilka lat starań i argumentacji poza fleszami aparatów przyniesie rozwiązanie problemu na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 44 z drogą powiatową w Nowych Dworach. W dniu 29.05.2017 r. w Gminie Brzeźnica ponownie gościł Poseł na Sejm RP Zbigniew Biernat.

 

 

 

 

 

Wizyta była okazją do złożenia osobistych podziękowań Panu Posłowi Zbigniewowi Biernatowi za zaangażowanie i wsparcie działań dążących do wykonania 1,5 km chodnika przy drodze krajowej 44 w miejscowościach Kossowa i Nowych Dworach.

Podczas spotkania poruszono sprawy ważne dla naszej Gminy. Wójt Gminy przekazał informacje na temat podejmowanych na swoim terenie działań. Mówił o sukcesach, ale wskazywał też na problemy, z którymi musi się borykać, a do których potrzebne są konkretne rozwiązania.

DK44

Głównym celem spotkania była jednak przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi krajowej 44 z powiatówką w kierunku Wadowic i drogą gminną w kierunku Chrząstowic. Działania Wójta w tej sprawie z Panem Posłem zostały rozpoczęte podczas ubiegłorocznego spotkania w Urzędzie Gminy Brzeźnica odnośnie inwestycji i zmniejszenia natężenia ruchu na drodze krajowej 44.

Od kilku lat, zarówno Wójt oraz Radni, Sołtysi i mieszkańcy Gminy interweniują w sprawie poprawy bezpieczeństwa w ciągu drogi krajowej 44. Szczególnie tych miejscowości po których biegnie „krajówka”. Bardzo oczekiwanym przedsięwzięciem jest przebudowa skrzyżowania w Nowych Dworach, na którym regularnie dochodzi do wypadków. Wójt Gminy kilkakrotnie interweniował w tym temacie podczas zwoływanych wizji w terenie i rozmów z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Istotną kwestią w tej sprawie okazały się rozmowy podjęte w ubiegłym roku przez Wójta Gminy wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Jadwigą Kozioł z właścicielami nieruchomości na której znajduje się dom, stanowiący główną przeszkodę w realizacji inwestycji. Mimo, iż budynek jest zamieszkały właściciele wyrazili zgodę na oddanie terenu pod przyszłe skrzyżowanie. Ustalenia przyczyniły się do podjęcie dalszych działań.

W maju 2017 r. doszło do spotkania Wójta Bogusława Antosa i Posła Zbigniewa Biernata z Dyrekcją GDDKiA w Krakowie z Panem Tomaszem Pałasińskim i Panią Agnieszką Wachowicz. Dyrektor zadeklarował, że po uzyskaniu pozytywnej opinii przez centralę w Warszawie, najprawdopodobniej jeszcze w tym roku rozpoczną się prace projektowe przebudowy skrzyżowania, ponieważ przedmiotowa inwestycja znalazła się już na liście zadań do realizacji w latach 2018-2019.

Jesteśmy przekonani i mamy zapewnienia, że poczynione starania doprowadzą do pomyślnej realizacji tego ważnego przedsięwzięcia.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170