!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Społeczny Komitet Ratowania Kościółka w Tłuczani laureatem nagrody im. Mariana Korneckiego

 

1 T

Społeczny Komitet Ratowania Kościółka w Tłuczani został laureatem tegorocznej Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego, która jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski.

 

 

 

 

 

Nagrodę przyznano, jak można przeczytać na dyplomie, za wyjątkową świadomość oraz solidarną działalność na rzecz otoczenia bezcennego zabytku - drewnianego kościółka pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Tłuczani na Nowsiu, ogromny trud i zaangażowanie na rzecz rewitalizacji oraz wszelkie inicjatywy społeczno-kulturalne zmierzające do ożywienia świątyni i przywrócenia jej funkcji sakralnej.

Kościółek w Tłuczani, ufundowany przez ks. Grzegorza Jana Zdziewojskiego z Łasku (1609 - 1685), został wybudowany w 1664 roku. Od lat stopniowo niszczał, na początku XXI wieku był już w bardzo złym stanie. W 2009 roku grupa mieszkańców Tłuczani, zainspirowana przez Wójta gminy Brzeźnica p. Bogusława Antosa, założyła Społeczny Komitet Ratowania Kościółka, by w porozumieniu proboszczem ks. Stanisławem Pitkiem i Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie ratować tę perłę architektury.

Prace remontowe trwają od 2013 roku. Do tej pory podbudowano fundamenty i wyprostowano ściany, pokryto dach gontem, wykonano odgromienie, odrestaurowano wieżyczkę, wykonano nową elewację z desek, kamienną opaskę z piaskowca, przełożono też oryginalną kamienną posadzkę wewnątrz kościółka. Prace zaplanowane na bieżący rok to remont zabytkowych ławek, drzwi, okien i pierwsze prace restauratorskie przy ołtarzu głównym.

Prace remontowe współfinansowane są przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, Gminę Brzeźnica i Starostwo Powiatowe w Wadowicach.

Komitet podejmuje wiele inicjatyw, by pozyskać środki na remont zabytku, stara się też rozsławić kościółek i Tłuczań w Polsce i na świecie. Redaguje strony internetowe  http://www.tluczan.republika.pl/ oraz  https://www.facebook.com/kościółek_w_Tłuczani . Nawiązał współpracę z Janem Rodakiem, historykiem literatury, regionalistą, badaczem życia Ks. Grzegorza Jana Zdziewojskiego, dzięki czemu wydano monografię pt. "Kościółek pw. Nawiedzenia Najświętszej Panny Maryi w Tłuczani".

Nagrodę wręczono podczas uroczystości zorganizowanej 20 maja 2017 r. w ramach XIX Małopolskich dni Dziedzictwa Kulturowego w Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni. Wręczenia dokonali: Leszek Zegzda, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego oraz dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Krzysztof Markiel.

Patron nagrody Marian Kornecki (1924-2001) był historykiem sztuki i uczonym, wybitnym znawcą architektury drewnianej.

 

5 T 4 T 6 T
7 T 3 T 2 T
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170